Κατά κανόνα, οι σημερινοί οικονομολόγοι δεν κάνουν τον κόπο να μελετήσουν την ιστορία του χρήματος. Είναι πολύ ευκολότερο να την φανταστούν και να υποθέσουν τις αρχές αυτής της φανταστικής γνώσης Alaxander del Mar, A History of monetary systems (1901)

Πρακτικά Βουλής - Συνθήκη του Μάαστριχτ

Τα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίασης της Βουλής τον Ιούλιο του 1992 για την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ (επιλογή 64 σελίδων από το σύνολο των πρακτικών).

Συγγραφέας(είς): 
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Όνομα εκδότη: 
Έτος πρώτης έκδοσης: 
1992
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 
1992
Γλώσσα τεκηρίου βιβλιοθήκης: 
Ελληνικά
Κοινό κτήμα διότι: 
Δημόσια αρχεία
Τύπος δημοσίευσης: 
Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής