Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Πρακτικά Βουλής - Συνθήκη του Μάαστριχτ

Τα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίασης της Βουλής τον Ιούλιο του 1992 για την επικύρωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ (επιλογή 64 σελίδων από το σύνολο των πρακτικών).

Συγγραφέας(είς): 
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Όνομα εκδότη: 
Έτος πρώτης έκδοσης: 
1992
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 
1992
Γλώσσα τεκηρίου βιβλιοθήκης: 
Ελληνικά
Κοινό κτήμα διότι: 
Δημόσια αρχεία
Τύπος δημοσίευσης: 
Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής