Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Αγορά

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από το Amazon. Ακολουθήστε τα banner για να παραγγείλετε από την προτιμώμενη τοποθεσία (ή απλώς ακολουθήστε τους συνδέσμους αν έχετε ενεργοποιημένο κάποιο ad-blocker σε αυτόν τον ιστότοπο.

Amazon US | Amazon UK | Amazon France | Amazon Deutschland