Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Memorandum for the creation of a European monetary area and a European Central Bank

Θανάσης Μπούνταλης

An English translation of the 1988 memorandum circulated by Hans-Dietrich Genscher ptomoting the idea of a European monetray union.

30 Ιαν 2018 | 0 | ΟΝΕ, Hans-Dietrich Genscher, Ευρώ

FYROM's Slavomacedonism, Part III: some final conclusions on the Greece-FYROM conflict

Θανάσης Μπούνταλης

Part 3 of a 3-part series I published in 2008 on the Greece-FYROM conflict. Unfortunately still relevant...

11 Ιαν 2018 | 0 | Σκοπιανό

FYROM's Slavomacedonism, Part II: recent developments and geopolitical context

Θανάσης Μπούνταλης

Part 2 of a 3-part series I published in 2008 on the Greece-FYROM conflict. Unfortunately still relevant...

11 Ιαν 2018 | 0 | Σκοπιανό

FYROM's Slavomacedonism, Part I: a Historical overview

Θανάσης Μπούνταλης

Part 1 of a 3-part series I published in 2008 on the Greece-FYROM conflict. Unfortunately still relevant...

11 Ιαν 2018 | 0 | Σκοπιανό

The euro: opportunity for the German industry. Report of the EMU Industry Forum (1996)

Θανάσης Μπούνταλης

An intriguing 1996 report from the BDI, outlining the official position of German Industrialists on the Euro and the Euripean Monetary Union (unofficial English translation).

16 Δεκ 2017 | 0 | Ευρώ, BDI

Κοινοπρακτική προμήθεια υλικού πληροφορικής από ακαδημαϊκά ιδρύματα: προοπτική διάδοσης του ελεύθερου λογισμικού

Θανάσης Μπούνταλης

Πώς θα μπορούσαν η συντονισμένες αγορές από ακαδημαϊκά ιδρύματα να προωθήσουν το ελεύθερο λογισμικό; (και να συμπιέσουν το κόστος)

22 Νοε 2017 | 0 | Ελεύθερο λογισμικό

Επιχειρηματικότητα και ελεύθερο λογισμικό

Θανάσης Μπούνταλης

Ποια τα πιθανά οικονομικά οφέλη από την ενεργό υιοθέτηση του ελεύθερου λογισμικού στον κρατικό μηχανισμό;

22 Νοε 2017 | 0 | Ελεύθερο λογισμικό

Εθνική κυριαρχία και ελεύθερο λογισμικό

Θανάσης Μπούνταλης

Ποια η σημασία του ελεύθερου λογισμικού για την εθνική κυριαρχία στον σύγχρονο κόσμο; Ένα παλιότερο άρθρο μου σε ένα θέμα πάντα επίκαιρο.

22 Νοε 2017 | 0 | Ελεύθερο λογισμικό

Adam Smith the statist

Θανάσης Μπούνταλης

Contrary to common descriptions, the policy recommendations of Adam Smith could be characterised as "state interventionism" by modern-day neoliberals and libertarians.

1 Ιουν 2017 | 0 | Άνταμ Σμιθ

Ο Άνταμ Σμιθ κρατιστής

Θανάσης Μπούνταλης

Αντίθετα με τις τρέχουσες περιγραφές, οι πολιτικές που προτείνει ο Άνταμ Σμιθ θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «σοσιαλμανία» από σύγχρονους νεοφιλελεύθερους.

1 Ιουν 2017 | 0 | Άνταμ Σμιθ