Ελληνικά
Κατά κανόνα, οι σημερινοί οικονομολόγοι δεν κάνουν τον κόπο να μελετήσουν την ιστορία του χρήματος. Είναι πολύ ευκολότερο να την φανταστούν και να υποθέσουν τις αρχές αυτής της φανταστικής γνώσης Alaxander del Mar, A History of monetary systems (1901)

Κοινοπρακτική προμήθεια υλικού πληροφορικής από ακαδημαϊκά ιδρύματα: προοπτική διάδοσης του ελεύθερου λογισμικού

Θανάσης Μπούνταλης

Πώς θα μπορούσαν η συντονισμένες αγορές από ακαδημαϊκά ιδρύματα να προωθήσουν το ελεύθερο λογισμικό; (και να συμπιέσουν το κόστος)

22 Νοε 2017 | 0 | Ελεύθερο λογισμικό

Επιχειρηματικότητα και ελεύθερο λογισμικό

Θανάσης Μπούνταλης

Ποια τα πιθανά οικονομικά οφέλη από την ενεργό υιοθέτηση του ελεύθερου λογισμικού στον κρατικό μηχανισμό;

22 Νοε 2017 | 0 | Ελεύθερο λογισμικό

Εθνική κυριαρχία και ελεύθερο λογισμικό

Θανάσης Μπούνταλης

Ποια η σημασία του ελεύθερου λογισμικού για την εθνική κυριαρχία στον σύγχρονο κόσμο; Ένα παλιότερο άρθρο μου σε ένα θέμα πάντα επίκαιρο.

22 Νοε 2017 | 0 | Ελεύθερο λογισμικό

Adam Smith the statist

Θανάσης Μπούνταλης

Contrary to common descriptions, the policy recommendations of Adam Smith could be characterised as "state interventionism" by modern-day neoliberals and libertarians.

1 Ιουν 2017 | 0 | Άνταμ Σμιθ

Ο Άνταμ Σμιθ κρατιστής

Θανάσης Μπούνταλης

Αντίθετα με τις τρέχουσες περιγραφές, οι πολιτικές που προτείνει ο Άνταμ Σμιθ θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «σοσιαλμανία» από σύγχρονους νεοφιλελεύθερους.

1 Ιουν 2017 | 0 | Άνταμ Σμιθ

Ο Άνταμ Σμιθ δάσκαλος

Θανάσης Μπούνταλης

Ο Άνταν Σμιθ είχε... ιδιαίτερες εκπαιδευτικές αντιλήψεις που δεν θα άρεσαν ιδιαιτέρως ούτε σε φιλελεύθερους καθηγητές οικονομικών ούτε στις γυναίκες.

25 Μάιος 2017 | 0 | Άνταμ Σμιθ

Adam Smith the educator

Θανάσης Μπούνταλης

Adam Smith had peculiar ideas regarding education that wouldn't sit well neither with free-market economics professors, nor with women.

25 Μάιος 2017 | 0 | Άνταμ Σμιθ

Ο Άνταμ Σμιθ προστατευτιστής

Θανάσης Μπούνταλης

Αν είναι ένα πράγμα για το οποίο ο Άνταμ Σμιθ είναι διάσημος, αυτό είναι η ένθερμη στήριξή του στο ελεύθερο εμπόριο. Να όμως 7 σημεία που διαψεύδουν αυτήν την φήμη.

1 Μάιος 2017 | 0 | Άνταμ Σμιθ

Adam Smith the protectionist

Θανάσης Μπούνταλης

If Adam Smith is celebrated for one thing, this is his fervent support for free trade. Well, here are 7 points he makes to refute this view.

29 Απρ 2017 | 0 | Άνταμ Σμιθ

Ο Άνταμ Σμιθ σοσιαλιστής

Θανάσης Μπούνταλης

Προωθούσε ο Άνταμ Σμιθ σοσιαλιστικές ιδέες;

12 Απρ 2017 | 0 | Άνταμ Σμιθ