Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Permissions

Η άδεια χρήσης του παρόντος έργου σημαίνει ότι μπορεί να αναδημοσιεύεται ως έχει, αρκεί: (α) να αναφέρεται η πηγή, (β) να αναφέρονται τυχόν (μικρές) τροποποιήσεις, (γ) να μην γίνεται εμπορική χρήση. Για επιπλέον άδειες χρήσης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.