Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

φοίνικες

Με αφορμή τα πρόσφατα σχόλια σχετικά με τον «δικτάτορα» Ι. Καποδίστρια, μια αποτίμηση του έργου του στον νομισματικό τομέα.