Μπορεί να έχεις όλο το χρήμα, Raymond, αλλά εγώ έχω όλους τους άντρες με τα όπλα.Αντιπρόεδρος Francis Underwood, House of cards, (2013)

BDI

An intriguing 1996 report from the BDI, outlining the official position of German Industrialists on the Euro and the Euripean Monetary Union (unofficial English translation).