Κατά κανόνα, οι σημερινοί οικονομολόγοι δεν κάνουν τον κόπο να μελετήσουν την ιστορία του χρήματος. Είναι πολύ ευκολότερο να την φανταστούν και να υποθέσουν τις αρχές αυτής της φανταστικής γνώσης Alaxander del Mar, A History of monetary systems (1901)

Το «Χρήμα στην Ελλάδα» στις «Ανιχνεύσεις»

Το πλήρες κείμενο της βιβλιοκρισίας στην διεύθυνση http://www.anixneuseis.gr/?p=139899.

Προσθήκη νέου σχολίου