Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Το «Χρήμα στην Ελλάδα» στις «Ανιχνεύσεις»

Το πλήρες κείμενο της βιβλιοκρισίας στην διεύθυνση http://www.anixneuseis.gr/?p=139899.

Προσθήκη νέου σχολίου