Μπορεί να έχεις όλο το χρήμα, Raymond, αλλά εγώ έχω όλους τους άντρες με τα όπλα.Αντιπρόεδρος Francis Underwood, House of cards, (2013)

Καταστατικό Τραπέζης της Ελλάδος - Έκδοση Α' - 1928

Συγγραφέας(είς): 
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Έτος πρώτης έκδοσης: 
1928
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 
1928
Γλώσσα τεκηρίου βιβλιοθήκης: 
Ελληνικά
Κοινό κτήμα διότι: 
Καταστατικό Ανωνύμου Εταιρείας
Τύπος δημοσίευσης: 
Καταστατικό