Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Έκθεσις επί του ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 1928

Συγγραφέας(είς): 
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Έτος πρώτης έκδοσης: 
1929
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 
1929
Γλώσσα τεκηρίου βιβλιοθήκης: 
Ελληνικά
Τύπος δημοσίευσης: 
Έκθεσις Διοικητού