Μπορεί να έχεις όλο το χρήμα, Raymond, αλλά εγώ έχω όλους τους άντρες με τα όπλα.Αντιπρόεδρος Francis Underwood, House of cards, (2013)

Προσθήκη νέου σχολίου

The "weight standard" in the above pictures is an iron griddle for cooking fried flat bread over coals (the back smooth side), the griddle was then inverted (split-ridged side up: shown) the flat bread was placed on the ridge and the meat/veggies was slid off the oboli onto to flat bread and folded over. Pictured above is the original fast food joint. Obols are used to pay your helots for a days work or three obols of meat for a prostitute; not unlike prior to the US / Panama invasion, when local prostitutes bartered for a bucket of KFC chicken. Also the long heavy handle on the griddle is to facilitate a counter balance and stable base needed to cook.
Thanks for your article, I've been researching Obol utensil money as a possible future "barter currency" in a economic crash situation. The obols also make a good small game hunting weapon; my "obols" are made from 1 mm round iron rebar about one cubic long (82 cm), cleaned, oiled, and sharpened. And six do make a drachum.
Thanks again