Κατά κανόνα, οι σημερινοί οικονομολόγοι δεν κάνουν τον κόπο να μελετήσουν την ιστορία του χρήματος. Είναι πολύ ευκολότερο να την φανταστούν και να υποθέσουν τις αρχές αυτής της φανταστικής γνώσης Alaxander del Mar, A History of monetary systems (1901)

Πόσο από το συνολικό χρήμα κυκλοφορεί σε μετρητά;

Ετικέτες: 

Το χρήμα δεν χρειάζεται απαραίτητα να κυκλοφορεί σε υλική μορφή. Μάλιστα, η πρώτη μορφή χρήματος πριν αρκετές χιλιάδες χρόνια ήταν λογιστικές καταγραφές, αντίστοιχες με τις σημερινές τραπεζικές καταθέσεις.

Στο νεοελληνικό κράτος, το ποσοστό χρήματος που κυκλοφορούσε υπό μορφή μετρητών υπέστη μεγάλες μεταβολές, από 100% πριν την ίδρυση της ΕΤΕ (και κατά την γερμανική Κατοχή), έως 7,5% ακριβώς πριν την έλευση του ευρώ. Το γράφημα (σε υψηλότερη ανάλυση εδώ) δείχνει τις εκτιμήσεις για τα τέλη των ετών 1836-1999.

Σημειώσεις:

  • Η πραγματική κυκλοφορία ενδέχεται να είναι υψηλότερη, καθώς σε διάφορες περιόδους κυκλοφορούσαν και ξένα νομίσματα (χρυσά, αργυρά και χάλκινα) παράλληλα με τις δραχμές. δεν υπάρχει όμως τρόπος να καταγραφούν αυτές οι ποσότητες.
  • Οι τιμές αφορούν στα τέλη των ετών, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για μέσες ετήσιες ή μηνιαίες τιμές που να καλύπτουν όλη αυτήν την περίοδο
  • Μετά την έλευση του ευρώ, η παρακολούθηση των μετρητών σε κυκλοφορία εντός ενός κράτους έγινε δυσκολότερη, καθώς τα κέρματα και χαρτονομίσματα του ευρώ μπορούν να περνούν τα εθνικά σύνορα, χωρίς κάποια εθνική αρχή να καταγράφει αυτές τις κινήσεις.

Προσθήκη νέου σχολίου