Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Η ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος - Α' τόμος

Συγγραφέας(είς): 
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Έτος πρώτης έκδοσης: 
1902
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 
1902
Γλώσσα τεκηρίου βιβλιοθήκης: 
Ελληνικά
Κοινό κτήμα διότι: 
Έχουν παρέλθει άνω των 70 ετών από τον θάνατο του συγγραφέα
Τύπος δημοσίευσης: 
Βιβλίο