Μπορεί να έχεις όλο το χρήμα, Raymond, αλλά εγώ έχω όλους τους άντρες με τα όπλα.Αντιπρόεδρος Francis Underwood, House of cards, (2013)

Κατάλογος βιβλιοθήκης

Τίτλος Συγγραφέας(είς) Τόπος έκδοσης Έτος τρέχουσας/πρώτης έκδοσης Εκδότης Τύπος δημοσίευσης
A history of money in ancient countries from the earliest times to the present Del Mar, Alexander Λονδίνο 1885/1885 George Bell and sons Βιβλίο
A history of the precious metals: From the Earliest Times to the Present Day Del Mar, Alexander Λονδίνο 1880/1880 George Bell and sons Βιβλίο
Assignats and mandats: a true history Dillaye, Stephen D. Φιλαδέλφια, ΗΠΑ 1877/1877 Henry Carey Baird & Co Βιβλίο
Der Euro: Chance für die Deutsche Industrie Βιομηχανικό φόρουμ για την ΟΝΕ Κολωνία 1996/1996 Αναφορά
History of monetary systems Del Mar, Alexander Λονδίνο 1895/1895 Effingham Wilson Βιβλίο
Le système monétaire grec et le change, vol. 1 Damiris, C. J. Παρίσι 1920/1920 Marcel Giard et Co. Βιβλίο
Le système monétaire grec et le change, vol. 1 Damiris, C. J. Παρίσι 1920/1920 Marcel Giard et Co. Βιβλίο
Le système monétaire grec et le change, vols 2-3 Damiris, C. J. Παρίσι 1920/1920 Marcel Giard et Co. Βιβλίο
Memorandum für die Schaffung eines europäischen Währungsraumes und einer Europäischen Zentralbank Genscher, Hans-Dietrich Βόννη 2018/1988 Υπόμνημα
Memorandum für die Schaffung eines europäischen Währungsraumes und einer Europäischen Zentralbank Schönfelder, Wilhelm Βόννη 2018/1988 Υπόμνημα

Σελίδες