Μπορεί να έχεις όλο το χρήμα, Raymond, αλλά εγώ έχω όλους τους άντρες με τα όπλα.Αντιπρόεδρος Francis Underwood, House of cards, (2013)

Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στις 25 Οκτωβρίου έδωσα διάλεξη στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Νομισματική θεωρία και εμπειρική έρευνα: Τι έχουν να προσφέρουν η ιστορία και η αρχαιολογία;».

Το αντικείμενο της διάλεξης ήταν το πώς η ιστορία, η αρχαιολογία (αλλά και η ανθρωπολογία) μπορούν να παράσχουν εμπειρικά δεδομένα για να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν τρέχουσες νομισματικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί από τον κλάδο των οικονομικών. Συγκεκριμένα, έδωσα παραδείγματα του πώς η θεωρία για την προέλευση του χρήματος από τον αντιπραγματισμό, η ποσοτική θεωρία του χρήματος και  τρέχουσα θεωρία για τον κανόνα του χρυσού, αποτυγχάνουν όταν εξετάζονται υπό το φως πραγματικών εμπειρικών δεδομένων και όχι ως αφηρημένα θεωρητικά μοντέλα.

Στην διάλεξη παρευρέθηκαν μέλη ΔΕΠ και φοιτητές του Τμήματος, που συμμετείχαν στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Επίκουρο Καθηγητη κ. Γιάννη Κοκκινάκη για την ευγενική πρόσκληση και την φιλοξενία.

Προσθήκη νέου σχολίου