Κατά κανόνα, οι σημερινοί οικονομολόγοι δεν κάνουν τον κόπο να μελετήσουν την ιστορία του χρήματος. Είναι πολύ ευκολότερο να την φανταστούν και να υποθέσουν τις αρχές αυτής της φανταστικής γνώσης Alaxander del Mar, A History of monetary systems (1901)

Ένας αιώνας δεδομένων πληθωρισμού, 1915-2015

Ένας αιώνας μηνιαίων δεδομένων πληθωρισμού ΔΤΚ σε ένα διάγραμμα.

Πατήστε εδώ για μεγαλύτερο μέγεθος.

Παρατηρήστε ότι ο άξονας του πάνω διαγράμματος είναι λογαριθμικός. Κατά την διάρκεια της γερμανικής Κατοχής η αύξηση του ΔΤΚ έφτασε το 24,746,950,839%, χονδρικά 25 δισεκατομμύρια τοις εκατό!

Προσθήκη νέου σχολίου