Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Ένας αιώνας δεδομένων πληθωρισμού, 1915-2015

Ένας αιώνας μηνιαίων δεδομένων πληθωρισμού ΔΤΚ σε ένα διάγραμμα.

Πατήστε εδώ για μεγαλύτερο μέγεθος.

Παρατηρήστε ότι ο άξονας του πάνω διαγράμματος είναι λογαριθμικός. Κατά την διάρκεια της γερμανικής Κατοχής η αύξηση του ΔΤΚ έφτασε το 24,746,950,839%, χονδρικά 25 δισεκατομμύρια τοις εκατό!

Προσθήκη νέου σχολίου