Μπορεί να έχεις όλο το χρήμα, Raymond, αλλά εγώ έχω όλους τους άντρες με τα όπλα.Αντιπρόεδρος Francis Underwood, House of cards, (2013)

Ένας αιώνας δεδομένων πληθωρισμού, 1915-2015

Ένας αιώνας μηνιαίων δεδομένων πληθωρισμού ΔΤΚ σε ένα διάγραμμα.

Πατήστε εδώ για μεγαλύτερο μέγεθος.

Παρατηρήστε ότι ο άξονας του πάνω διαγράμματος είναι λογαριθμικός. Κατά την διάρκεια της γερμανικής Κατοχής η αύξηση του ΔΤΚ έφτασε το 24,746,950,839%, χονδρικά 25 δισεκατομμύρια τοις εκατό!

Προσθήκη νέου σχολίου