-Μπαμπά! Τι είναι χρήμα;
-Τι είναι χρήμα Πωλ; Χρήμα;
-Ναι, τι είναι χρήμα;
-Χρυσός, και ασήμι, και χαλκός. Γκινέες, σελίνια, μισόπεννες. Αυτά ξέρεις τι είναι;
-Ω, ναι, ξέρω τι είναι. Δεν εννοώ αυτό μπαμπά. Εννοώ, τι είναι χρήμα εν τέλει;
Ο μικρός Paul Dombey, Dombey και Υιός, του  Charles Dickens (1848)

Βυζάντιο

Το χρυσό Ρωμαϊκό νόμισμα, από την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα, μέχρι και την πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν το μοναδικό χρυσό νόμισμα στην περιοχή της Ευρώπης και της Αν. Μεσογείου. Ένα υπερχιλιετές προνόμιο,