Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Το χρυσό Ρωμαϊκό νόμισμα, από την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα, μέχρι και την πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν το μοναδικό χρυσό νόμισμα στην περιοχή της Ευρώπης και της Αν. Μεσογείου. Ένα υπερχιλιετές προνόμιο,