Μπορεί να έχεις όλο το χρήμα, Raymond, αλλά εγώ έχω όλους τους άντρες με τα όπλα.Αντιπρόεδρος Francis Underwood, House of cards, (2013)

χρυσός

Το χρυσό Ρωμαϊκό νόμισμα, από την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα, μέχρι και την πτώση της Κωνσταντινούπολης ήταν το μοναδικό χρυσό νόμισμα στην περιοχή της Ευρώπης και της Αν. Μεσογείου. Ένα υπερχιλιετές προνόμιο,