Κανένα παράδειγμα οικονομίας αντιπραγματισμού, απλού και καθαρού, δεν έχει περιγραφεί ποτέ, πολλώ δε μάλλον η ανάδυση του χρήματος από αυτόν. Όλη η διαθέσιμη εθνογραφία υποδεικνύει ότι ποτέ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Caroline Humphrey, Barter and Economic Disintegration (1985)

Ιστολόγιο

One century of Greek inflation data, 1915-2015

Θανάσης Μπούνταλης

One century of monthly CPI inflation data in one chart.

12 Νοε 2015 | 0 | πληθωρισμός, Δραχμή

Τα capital controls τότε και τώρα: από το 1914 στο 2015

Θανάσης Μπούνταλης

Είναι τα capital controls κάτι πρωτόγνωρο στην ελληνική ιστορία; Μάλλον όχι...

27 Ιουλ 2015 | 0 | Έλεγχοι κίνησης κεφαλαίων, Συνδικάτο Τραπεζών, Συνάλλαγμα

GDP, a problematic indicator

Θανάσης Μπούνταλης

The planning of economic policies is based on a problematic indicator. At least that was the opinion of the man that put it together...

7 Φεβ 2015 | 0 | Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ανάπτυξη, Simon Kuznets

ΟΝΕ, κριτήρια σύγκλισης και δημιουργική λογιστική. Μέρος β': Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία

Θανάσης Μπούνταλης

Με την επιλεκτική «ερμηνεία» των κριτηρίων σύγκλισης, το έλλειμμα έγινε το κριτήριο που θα καθόριζε αν η ΟΝΕ θα προχωρούσε και το ποια κράτη θα συμμετείχαν σε αυτήν. Πώς διαχειρίσθηκαν αυτόν τον δημοσιονομικό δείκτη τρεις από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ;

5 Φεβ 2015 | 0 | ΟΝΕ, Ευρώ, Έλλειμμα, Goldman Sachs

ΟΝΕ, κριτήρια σύγκλισης και δημιουργική λογιστική. Μέρος α': «το δημόσιο χρέος είναι δευτερεύον»

Θανάσης Μπούνταλης

Για να γίνει η ΟΝΕ πραγματικότητα έπρεπε να γίνουν μια σειρά «ερμηνειών» της Συνθήκης του Μάαστριχτ σε ό,τι αφορούσε τα λεγόμενα «κριτήρια σύγκλισης». Πόσο νερό έριξαν στο κρασί τους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, και πώς έγινε κάτι τέτοιο αποδεκτό;

5 Φεβ 2015 | 0 | ΟΝΕ, Ευρώ, Συνθήκη του Μάαστριχτ, Κριτήρια σύγκλισης, Χρέος, Έλλειμμα

Τράπεζα της Ελλάδος: μεταξύ συνωμοσιολογίας και ιστορίας

Θανάσης Μπούνταλης

Τι βάση έχουν οι καταγγελίες που εκτοξεύονται τα τελευταία χρόνια κατά της Τραπέζης της Ελλάδος; Αντισυστημικοί αναλυτές και ερευνητικοί δημοσιογράφοι έχουν ανακαλύψει μια συνωμοσία, ή αναλώνουν πολύτιμη ενεργεια κυνηγώντας χίμαιρες;

1 Φεβ 2015 | 0 | Τράπεζα της Ελλάδος, Κώστας Βαξεβάνης, Το κουτί της Πανδώρας, Νομισματικοί θεσμοί

Η Κοινωνία των Εθνών και η ίδρυση Κεντρικών Τραπεζών τον 20ο αιώνα

Θανάσης Μπούνταλης

Η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει την ύπαρξή της εν πολλοίς στην Μικρασιατική Καταστροφή. Γενικότερα όμως και το σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών οφείλει πολλά σε έναν διεθνή οργανισμό, την Κοινωνία των Εθνών.

9 Δεκ 2014 | 2 | Κοινωνία των Εθνών, Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΕΠ, ένας προβληματικός δείκτης

Θανάσης Μπούνταλης

Η βάση υπολογισμού των βασικότερων δημοσιονομικών μεγεθών και χάραξης οικονομικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο είναι ένας προβληματικός δείκτης.

Αυτή τουλάχιστον ήταν η γνώμη του ανθρώπου που τον κατήρτισε...

3 Δεκ 2014 | 0 | Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ανάπτυξη, Simon Kuznets

How we came to know about the iron obols, the antecedents of the drachma

Θανάσης Μπούνταλης

Where the obols, the iron spits six of which made a drachma, a myth or a historical object? How did we get the proof?

16 Ιουλ 2014 | 0 | Οβολοί, Δραχμή, Φείδων ο Αργείος

Indian dharana and Greek drachma: correlations or coincidences?

Θανάσης Μπούνταλης

The linguistic observations of a monetary historian 130 years ago, challenge us to check the relations of two civilizations and their coins.

5 Ιουν 2014 | 0 | Δραχμή, Dharana

Σελίδες