Μπορεί να έχεις όλο το χρήμα, Raymond, αλλά εγώ έχω όλους τους άντρες με τα όπλα.Αντιπρόεδρος Francis Underwood, House of cards, (2013)

Ιστολόγιο

ΑΕΠ, ένας προβληματικός δείκτης

Θανάσης Μπούνταλης

Η βάση υπολογισμού των βασικότερων δημοσιονομικών μεγεθών και χάραξης οικονομικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο είναι ένας προβληματικός δείκτης.

Αυτή τουλάχιστον ήταν η γνώμη του ανθρώπου που τον κατήρτισε...

3 Δεκ 2014 | 0 | Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ανάπτυξη, Simon Kuznets

How we came to know about the iron obols, the antecedents of the drachma

Θανάσης Μπούνταλης

Where the obols, the iron spits six of which made a drachma, a myth or a historical object? How did we get the proof?

16 Ιουλ 2014 | 1 | Οβολοί, Δραχμή, Φείδων ο Αργείος

Indian dharana and Greek drachma: correlations or coincidences?

Θανάσης Μπούνταλης

The linguistic observations of a monetary historian 130 years ago, challenge us to check the relations of two civilizations and their coins.

5 Ιουν 2014 | 0 | Δραχμή, Dharana

Ινδική dharana και ελληνική δραχμή: συσχετισμοί ή συμπτώσεις;

Θανάσης Μπούνταλης

Οι γλωσσολογικές παρατηρήσεις ενός νομισματικού ερευνητή πριν 130 χρόνια μας προκαλούν να ελέγξουμε τις σχέσεις των δύο πολιτισμών και των νομισμάτων τους.

4 Ιουν 2014 | 0 | Δραχμή, Dharana

Τι είχε καταλάβει ο Αντώνης Σαμαράς από την Συνθήκη του Μάαστριχτ και την ΟΝΕ (το 1993);

Θανάσης Μπούνταλης

Ποιες ήταν οι απόψεις του Α. Σαμαρά για την νομισματική πολιτική της «σκληρής δραχμής» και πόσο καλά είχε κατανοήσει τις πρόνοιες της Συνθήκης του Μάαστριχτ;

22 Μάιος 2014 | 0 | Νομισματική σκέψη, Νομισματικές ενώσεις, Συνθήκη του Μάαστριχτ, ΟΝΕ

Τι ήταν, και τι είναι, η «μεταλλική δραχμή»;

Θανάσης Μπούνταλης

Τι είναι η «μεταλλική δραχμή»; Πώς θεσμοθετήθηκε και πώς χρησιμοποιήθηκε στην δημόσια διοίκηση;

16 Μάιος 2014 | 0 | Νομισματικοί θεσμοί, Δραχμή

Το πρόβλημα με τους νομισματικούς δείκτες «Μi»

Θανάσης Μπούνταλης

Τι περιγράφουν οι δείκτες Μi και, κυρίως, με πόση ακρίβεια;

29 Απρ 2014 | 0 | Νομισματική σκέψη, Νομισματικοί δείκτες

Χρήμα και τράπεζες σε μια κεντρικά σχεδιασμένη καπιταλιστική οικονομία

Θανάσης Μπούνταλης

Η λεγόμενη «χρυσή εποχή» της δραχμής χαρακτηριζόταν, εκτός των άλλων, και από μια σειρά ελέγχων και περιορισμών στην έκδοση χρήματος από τις τράπεζες μέσω δανεισμού, που παραπέμπουν σε μια σχεδιασμένη και όχι φιλελεύθερη οικονομία.

29 Απρ 2014 | 0 | Νομισματικοί θεσμοί, Δραχμή

Το δόγμα του επαχθούς / απεχθούς / ειδεχθούς χρέους και η ελληνική κρίση

Θανάσης Μπούνταλης

Είναι το δόγμα του «επαχθούς χρέους» η σωτήρια λύση στο ελληνικό πρόβλημα; Τι λέει αυτό το δόγμα και ποια η προέλευσή του;

26 Απρ 2014 | 0 | Νομισματικές κρίσεις, Χρέος

Ευρώ ή δραχμή; Μια καθυστερημένη συζήτηση

Θανάσης Μπούνταλης

Όταν λαμβάνονταν οι κρίσιμες αποφάσεις για την συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ, η συζήτηση ουσιαστικά δεν έγινε, καθώς τα αντεπιχειρήματα δεν ακούστηκαν. Η κρίση χρέους επιβάλλει την συζήτηση με πιο ισορροπημένο αλλά πολύ πιο βίαιο τρόπο.

24 Απρ 2014 | 0 | Νομισματικές ενώσεις, Νομισματικοί θεσμοί, Ευρώ, Δραχμή

Σελίδες